Mobilitási megoldások


Földgáz, etanol, biodízel
Bosch befecskendezési technikák alternatív tüzelő-anyagokhoz
Flexibilis technológiák segítik a nyersanyagforrások megóvását


Sajtóközlemény  • Az NG-Motronic rendszernél választhatunk a benzin- és öldgázüzem között

  • A Flex-Fuel-technika támogatja az etanoltartalmú üzelőanyagfajtákat


Az ásványolajokból származó benzin- és dízeltüzelőanyagok mellett egyre na-gyobb teret nyernek az alternatív hajtóanyagok, mint a földgáz, etanol vagy a nö-vényi alapú szintetikus biodízel. A Bosch ezekhez a tüzelőanyagokhoz többféle motorvezérlő rendszer és befecskendezőrendszer-komponens sorozatgyártását kezdte meg, amelyek a nyersanyagkímélő és környezetbarát mobilitás megvaló-sításának előfeltételei.

A földgázüzemű gépkocsik egyre vonzóbb alternatívát jelentenek. A földgáz-töltőállomáshálózat lefedettsége azonban Európa bizonyos részein még nem ki-elégítő, ezért a legtöbb gépkocsit kettős (bifuel) tüzelőanyagrendszerrel építik. A Bosch NG-Motronic flexibilis motorvezérlő rendszert földgáz-fúvókákkal kombi-nálva a gépkocsi szabadon válaszható módon működhet benzinnel vagy földgáz-zal (Compressed Natural Gas = sűrített földgáz, CNG). Ennek érdekében a tüzelőanyagmenedzsment szükség esetén teljesen automatikusan vált a két haj-tóanyag között - például akkor is, ha valamelyik tartály kiürülne. A benzinnel üze-melő gépkocsikhoz viszonyítva a CNG-t használó motorok mintegy 25 százalék-kal kevesebb széndioxidot (CO2) bocsátanak ki. A 2008-as évre a Bosch cég vi-lágszinten pontosan 100000 CNG-rendszer leszállítását tervezi .

A biotüzelőanayagok alkalmazása még kisebb CO2-emissziót tesz lehetővé, ami egy további lehetőség a belsőégésű motorok nyersanyagkímélő alkalmazása ér-dekében. Már a bio-tüzelőanyagok első generációjával (amelyeknél még csak a növények olajtartalmú termését hasznosították) akár 70 százalékos CO2-csökkenést lehetett elérni. A bio-tüzelőanyagok második generációja azonban akár 90 százalékos előnyöket is kínál a CO2-emisszió területén, valamint a biogá-zok alkalmazását földgáz helyett. Ebben az esetben a növényt teljes egészében etanollá, szintetikus biodízel-hajtóanyaggá, illetve biogázzá alakítják át. Európá-ban már napjainkban is biodízel-hajtóanyagot adagolnak az ásványolaj alapú gázolajhoz. Ezek az új bio-tüzelőanyagok nem csak az új autók esetében csök-kentik a CO2-emissziót a megfelelően átalakított technika segítségével, de a meglévő járműállomány viszonylatában is. A Bosch már napjainkban is a jövőbeni bio-hajtóanyagokkal való üzemelés számára alakítja ki befecskendező rendszere-it. Ezen a módon ugyanis olyan gépjármű-hajtások hozhatók létre, amely a meg-újuló energiaforrásokat a meglévő technikával és infrastruktúrával használják ki.

Flex-Fuel-technika Brazília számára
Brazíliában az autóvezetők gyakran használnak 24 százalékos (E24) etanoltartalmú benzint, vagy akár tiszta etanolt (E100). Erre a célra fejlesztette ki a Bosch a Flex-Fuel-motorvezérlést, amelynél a motormenedzsment automatiku-san állítja át a gyújtást és a befecskendezést az adott pillnatban alkalmazott tüze-lőanyagnak megfelelően. Mivel az etanol tulajdonságai alacsony hőmérsékleten olyan mértékben változnak meg, ami már a hidegindítást vagy a vezethetőséget is befolyásolná, ezért a Bosch itt a Flex-Start-rendszerét kínálja a járműgyártók-nak. Ennél a rendszernél a tüzelőanyagot egy fűtött elosztócsőben a kellő mér-tékben fölmelegítik, amivel már garantálható, hogy a gépkocsiban lévő Flex-Fuel-technika bármilyen környezeti viszonyok közepette kifogástalanul működhessen.

A Bosch cég az alternatív tüzelőanyagokhoz kifejlesztett motorvezérlő rendszere-ivel tudja a korszerű és környezetbarát hajtástechnikák területén felhalmozott tu-dásanyagát ülteti át a gyakorlatba, amelyek alkalmazásával egyidejűleg lehet ta-karékoskodni a nyersanyagokkal, valamint megóvni környezetünket.

Újságírók kérdéseire válaszol:
Michael Mack, Telefon +49 711 811-6282

A Bosch csoport egy nemzetközileg vezető technológiai és szolgáltató vállalat. A gépjármű- és ipari technika, valamint az épületgépészet területén 260.000 dolgozóval 2006-ban 43,7 milliárd euró forgalmat bonyolított le. A Bosch csoporthoz a Robert Bosch GmbH és további, több mint 50 országban található 300 leány- és regionális vállalat tartozik. Ez a világméretű, fejlesztő, gyártó, és értékesítési szövetség a további növekedésének előfeltétele. A Bosch évente több mint hárommilliárd eurót fordít kutatásra, fejlesztésre, és ez 2006-ban 3.000 szabadalmat jelentett. A vállalatot 1866-ban Robert Bosch (1861-1942) Stuttgartban egy finommechanikai és elektrotechnikai műhelyként alapította.

A Robert Bosch GmbH társasági szerkezete a Bosch csoport számára vállalkozói önállóságot biztosít. Ez lehetővé teszi a vállalatnak a hosszútávú tervezést és a jövőbe mutató jelentős előfejlesztésekbe folyó beruházásokat. A Robert Bosch GmbH. 92 százalékos részesedése a közhasznú Robert Bosch Alapítvány tulajdonában van. A szavazati jogok többsége a Robert Bosch Ipari Vagyonkezelő Társaság kezében összpontosul. Ez a társaság gyakorolja a vállalati társasági funkciót. A többi tulajdon részt a Bosch család és a Robert Bosch GmbH. birtokolja.

További információk a www.bosch.com web-lapon találhatók

2007-09-19

Az Ön kapcsolattartója

Dr. Ficzere Ferenc

A Bosch csoport kommunikációs igazgatója
+ 36 1 879 88 52 Email küldése

Hack Mónika

PR menedzser
+ 36 1 879 89 28 Email küldése